torsdag, desember 14, 2017

Publisert: 07.08.15

Tillitsvalgte 2015

STYRETS SAMMENSETTNING ETTER ÅRSMØTE 9.APRIL 2015

FormannJørgen Strand936 33 824
NestformannPer Nesje901 65 896
Sekretær Kåre Bjarne Fure913 00 555
KassererEdvin Birger Orholm905 80 266
Styremedlem 
Ole Sager906 72 419
   
VararepresentantJohn Kleivset957 44 377
Vararepresentant  Sigurd Hartviksen900 99 248
VararepresentantJens Tønder920 87 144


Valg av møtekomite:  Alle gjenvalgt for ett år.

Leder              Arnfinn Herkedal              

Medlem       Håkon Arnold Pettersen    
Medlem       Asbjørn Hansen     

Medlem       Håkon Arnold Pettersen     

Medlem Ivar Nerdal

Vararepr.         Ole Sager      Utvalg for:  

"Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre"

Hans Jarle Larsen
Jørgen Strand
Per Nesje
Magne Grav
Håkon Bloch
Kjell Herkedal
Arvid Hagen
Asbjørn Ersvik
Stein Sættem
Anton Brattøy
Arnfinn Herkedal

Valgkomite: Gjenvalgt for 1 år

Leder Arnfinn Herkedal gjenvalgt 

Medlem Asbjørn Hansen 
Medlem Håkon Arnold Pettersen 

Vararepresentant Hans Jarle Larsen


Revisor og vararevisor: Valgt for ett år.

Revisor              Magne Grav

Vararevisor  Arvid Hagen

Tillitsvalgte 2015 Foto Håkon Block 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no