torsdag, desember 14, 2017

Publisert: 25.11.14

KRISTIANSUNDS STORE BRYGGEBYGGER - JOHN ORSETH


Thor Holten setter John Orseth fra Torvikbukt i fokus under foredraget hos ”skipsfartshistorikerne” torsdag kl.1900.

John Orseth (1877 -1944) dro til Amerika som 25-åring og drev laksefiske. Her gjorde han det bra økonomisk og kom tilbake til Norge og Kristiansund i 1905 og startet med omsetning av sild og fisk.

Under sin virksomhet i Kristiansund førte Orseth opp tre store brygger. Rett etter at Orseth etablerte seg i byen ble den første brygga oppført – dette var den senere ”Gundersenbrygga” på Hønskjæret som i dag er en del av Thon Hotell. Etter noen år ble brygga for liten for aktiviteten til Orseth og rundt 1915 ble en halv gang så stor brygge oppført i Skjærva på Innlandet. Etter noen få år ble også denne brygga for liten for Orseth og rundt 1920 oppførte han det som den gang var Nordmøres største brygge. Denne ble oppført på Husøya i Bolga.Bildetekst:
Brygga på Husøya kostet opprinnelig 300.000 kroner. I de ”harde tredveårene” ble brygga solgt til Bodø for 30.000 kroner. Brygga ble tatt ned og oppført på nytt på Valen i Bodø. I 1948 brente brygga og den ble så skadd at den deretter ble revet.

(Foto utlånt av Nordmøre Museum)I tillegg til at Thor Holten vil fortelle mye interessant om John Orseth vil konservator Odd W. Williamsen lansere Nordmøre Museum sin ”Årbok 2014”.

Årboka er ekstra tykk i år, som følge av grunnlovsjubileet og bred satsing både i temaer og geografisk.
1814-stoffet handler om Gammelvarden, stortingsmann Jonas Moe fra Tustna, skoleaktiviteter på Smøla og en sammenlikning av Eidsvollsmennene Moses og Wasmuth, begge Kristiansundere, men sterkt politisk uenige. Det er nesten så en aner er framtidig EU-debatt mellom dem. En vil eksportere, den andre er superpatriot.
Her kan man videre lese om Nordlandet før og under krigen, om Kristiansunds kinohistorie, om arkeologi i Aure og Sunndal, om bryggebygger Johan Orseth og om klippfiskhistorie fra den gangen fisk fra Island og Færøyene ble mellomlagret i Kristiansund.
Bygningsantikvar Christ Allan Sylthe debuterer offentlig som lyriker med det dikt om kinoen, og vi kan lese om franske empire-tapeter i Surnadal. Farger-faget er viet stor plass, og fra Tingvoll er det artikler om trelast-industri og slåtteenger.
For skipsfartshistorikere vil også Thor Holtens artikkel om «Statsraad Riddervold» sitt forlis i Bøfjorden for 70 år siden være av særlig interesse.


Under sin tid i Kristiansund eide og driftet John Orseth flere skip.
"Greip" var ett av disse skipene. Dampskipet "Greip" ble innkjøpt til Kristiansund i 1918 av John Orseth. Senere eiere i Kristiansund var Ole T. Flakke, som satte motor i skipet, og B. Heide. Heide installerte frysemaskin i skipet.
Den største Orsethbrygga slik den framsto i Bodø.JPG  Omslag.jpg  Årbok Nordmøre museum 2014 Innholdsfortegnelse.jpg  ms GREIP for Thor Holtens foredrag.jpeg  ms GREIP for Thor Holtens foredrag Bilde nr. 2.jpeg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no