tirsdag, desember 12, 2017

Publisert: 10.10.13

Ludvig Williamsen, den siste væreier av Grip

Ludvig Williamsen, den siste væreier av Grip var temaet under møtet i kveld med Jostein Iversen.

Ludvig Williamsen var født som gårdbrukersønn på Indre Flatset i Frei, i nabolaget til ”Lunden”, N. H. Knudtzon sitt sommerhus.

Etter tre år ved Akers Mek. kom han som 21-åring tilbake til Kristiansund hvor han sammen med Nils Frey etablerte en dampsag på Gomalandet. Herfra ble det produsert materialer for klippfiskkasser.

I 1879 etablerte Williamsen seg som klippfiskeksportør og hadde etter hvert betydelige egne anlegg: brygger og klippfiskberg både på Gomalandet som på Draget på Dale. I 1890 kjøpte han fiskeværet Grip etter at han hadde leid det i noe tid.

Helt fra 1728 hadde Grip vært eiet av handelsmennsom hadde sterke interesser av å kjøpe fisken som ble fisket av fiskere som holdt til på Grip i fiskerisesongene, og disse væreierne tok i bruk ulike virkemidler for å kue fiskerne. Williamsen ivaretok sine eierinteresser av Grip etter samme ”oppskrift” som tidligere eiere hadde benyttet. De som leide væreierens hus på Grip måtte også under den nye væreieren finne seg å ta inn andre fiskere i fiskerisesongen, spesielt under fisket etter skrei fra januar og fram til påsketider. Det var mer enn ”trangboddhet” i husene på Grip når en rekke fremmede fiskere også skulle få plass til seg selv og sitt utstyr.

Fiskerne som benyttet Grip hadde ofte klaget på forholdene og allerede i 1845 ble det klaget til Stortinget på N. H. Knudtzon, som da leide Gripværet av eieren den gang, Thomas Moses.

50 år senere var tradisjonen som Williamsen videreførte ikke forenelig med den økende liberaliseringen i samfunnet og på slutten av 1800-tallet kom det to nye væreierlover. På tross av dette hevdet fortsatt Williamsen sin eiendomsrett og ivaretok den som han kanskje selv føltevar riktig. Han eide jo tross alt grunnen og alle hus på Grip unntatt kirken, skolen og tre bolighus.

Under Williamsens eierskap blir Grip i 1897 egen kommune

Kommunens viktigste og største utfordring var å få overtatt Grip av Williamsen. Etter mange år ble de enige om en overdragelse og Williamsen undertegnet skjøtet 28. august 1909. Staten bidro til finansieringen ved at det ble åpnet for at kommunen kunne låne kjøpesummen gjennom Invalidefondet. Staten satte videre forutsetninger for kommunens kjøp – Grip kommune skulle ikke kunne opptre i framtiden slik de tidligere væreiere kunne – både havner og brygger på Grip skulle kunne brukes av fremmede fiskere for enbillig penge.

Gjennom Jostein Iversens foredrag ble vi også kjent med personen Ludvig Williamsen. Innovatør og grunder, på jobb fra tidlig morgen til sent på kveld, avholdsmann og ikke-røyker og ikke noen livsnyter var stikkord som foredragsholderen var innom.

Williamsens 2. kone, Kitty, ble også nevnt. Også hun stadig på farten, og er omtalt flere ganger lokalt i anledning stemmeretts jubileet. Kitty Williamsen satte seg i 1904 i spissen for å få etablert egen sundbåtforbindelse til Gomalandet og 3. januar 1906 ble konstituerende møte for Gomalandets Aktiedampbaadsamlag holdt på Ludvig Williamsens kontor. 

Et års tid senere ble sundbåten Presto, bygget ved Storvik, satt i fart på havna i Kristiansund. Gomalandet hadde fått sin sundbåt.

Med sine mange anlegg og sin store aktivitet var Ludvig Williamsen en stor arbeidsgiver i det gamle Kristiansund. Når Williamsen døde i 1924 var det som eier av byens største klippfiskforretning.

Det var som vanlig godt besøk i lokalene våre, også denne gang var det mange ikke-medlemmer som hadde funnet fram til lokalene i Loennechengården.

Iversen konstaterte at det ikke er så langt mellom Trondheim, hvor han i dag bor, og hjembyen Kristiansund, kan dette i så måte være signaler på at han kanskje kan komme tilbake til lokalene våre med et annet foredrag?
Foto: Per NesjeForedragsholder Jostein Iversen  Fullsatt lokale under kveldens møte  Fra lokalet  Fra bakerste benkeradene  Kaffe/te/vaffel gjengen sørget nok en gang for nok vaffler  Fra lokalet i kveld  Hvem var Ludvig Williamsen  Ludvig Williamsen segl  Vår annonse plakat 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no