søndag, desember 17, 2017

Publisert: 29.08.15

SKIPSFARTHISTORIKERNE PÅ TUR TIL SKIPSMODELLTANKEN I TRONDHEIM

Foreningen hadde en kjempetur til Skipsmodelltanken og Marintek i Trondheim.
Det var en imponerened opplevelse og gode guider.
Noe de som ikke var med kan angre på.
Følgende var med: Anders Vaagland, Anita Brevik, Sten Brevik, Eirik Barman, Håkon Bloch, Ole Sager, Roald Ørn Knudsen,

John Skjølset, Paul Bakkmar, Edvin Orholm, John Kuløy, Arnfn Herkedal, Asbjørn Hansen og Ivar Nedal.Thor Holten og Egil Snekvik møtte opp ved modelltanken.

Fin båttur opp og ned, Ole Sager var reiseleder.

Foto: Håkon BlochMedlemmer av skipshistorisk på tur til skipsmodelltanken.  Startet med historisk orientering ved professor Knut Minsaas.  Professor Erik Lehn orienterer om propelltestetanken som gikk over flere etasjer.   Fra fresrommet hvor de laget modellene som senere skulle testet i tankene.  Tanken 75 år.  Den 260 m lange prøvetanken.  Tanken for testing av oljerigger etc.  Våre omvisere var proffesorene; Thor Holten, Erik Lehn, Trond Innset og Egil Jullumstrø.  Fra museet  Thor Holten viste oss rundt i Museumsdelen.  Erik Lehn orienterte om alle målingene som ble gjort på modeller av oljerigger, kjettinger, slanger til bunnen, rigpåvirkninger. 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no