søndag, desember 17, 2017

Publisert: 06.05.12

Penybryn

To CAPT. THORVAL SALVESEN
“S.S. PENYBRYN”
FROM UNION S.S. CO. OF N.Z. LTD.
As a remento in connection services rendered
at sinking of R.M.S.S. “Tahiti” in Pacific Ocean
17.8.30

En skål med denne inskripsjonen fikk Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre i januar 2011 som gave fra Kåre Bøe, Averøy. Skålen var rundt 1998 kjøpt på et loppemarked på Bruhagen i Averøy.

I august 1930 var den britiske passasjerdamperen ”Tahiti” på reise mellom New Zealand og San Francisco med 276 passasjerer og mannskap om bord.
Uforutsett brakk propellakslingen på ”Tahiti”. Dette forårsaket et gapende hull i skroget akter og timevis med innsats ved pumpene klarte ikke å ta unna vannet.
Det viste seg at den trådløse stasjonen på ”Tahiti” var i uorden og skipet hadde bare kommunikasjon via det trådløse anlegget på en av livbåtene, et anlegg med svært liten rekkevidde.

DS ”Penybryn”, 7830 tdw., eid av Lundegaard & Sønner i Farsund, var samtidig på reise mellom Cuba og Auckland, New Zealand, og på dette tidspunkt var ”Penybryn” 180 mil unna. ”Penybryn” var det eneste skip som fikk tak i de trådløse SOS-meldingene som kom fra ”Tahiti”. ”Penybryn” la om kursen og med pressede maskiner nådde de havaristen etter drøyt 20 timer.
Passasjerer og mannskap på ”Tahiti” hadde allerede en gang fått beskjed om å gå i livbåtene, men situasjonen for skipet hadde likevel stabilisert seg. ”Penybryn” la seg ”stand by” mens man ventet på et større amerikansk passasjerskip, DS ”Ventura”. Dette ankom neste dag. Da ble ”Tahiti” forlatt og ”Ventura” tok om bord alle fra havaristen. Ut på ettermiddagen sank ”Tahiti”.

Av rapporter fra havariet kan man se at ut over kaptein Thorval Salvesen gis det også stor anerkjennelse til 2. styrmann Erling Nielsen om bord på ”Penybryn”. Det nevnes også stor ros til radiotelegrafisten på ”Penybryn”, som ”arbeidet under høitrykk i lang tid og under vanskelige forhold”.

Thorval Salvesen var født i Farsund i 1896 og dro til sjøs allerede som 15-åring. Han var fører av en rekke fartøyer som hørte hjemme i Farsund,
Før Salvesen mønstret på ”Penybryn” var han fører av d/s ”Doravore”. Dette var opprinnelig DS ”Stemshest” som Kristiansunds Dampskibsrederi A/S lot bygge ved Akers Mek. Verksted i 1918. Når skipet havnet hos A/S Vore (Lundegaard & Stray) i Farsund, fikk det sitt nye navn, ”Doravore”.

Penybryn Salvesens skål.jpg  Penybryn Informasjonsplakat  DS PENYBRYN tilhørte Farsundrederiet Lundegaard & Sønner  DS PENYBRYN fotografert mens den assisterte under bergingen av passasjerer og last da DS TAHITI sank i 1930  DS TAHITI som troppetransportskip under 1. verdenskrig  DS TAHITI  DS TAHITI i ferd med å synke  DS TAHITI like før den synker 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no