tirsdag, desember 12, 2017

Publisert: 06.05.12

Ekskursjon Otterleibrygga 14 mai 2009

Torsdag kveld 14. mai 2009 var om lag 25 medlemmer av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre på besøk på Skjerneset på Ekkilsøy på Averøy.
Her ble de tatt vel imot av Geir Otterlei.

Her kunne de besøkende få høre om Otterleifamilien fra Fjørtoft på Sunnmøre som for rundt 100 år siden gjorde nordmøringer av seg. På Skjerneset på Ekkilsøya oppførte Ragnvald Otterlei i 1915 den store klippfiskbrygga som sønnesønnen Olav i dag bruker i turistsammenheng. Brygga var basis for den store virksomheten som etter hvert ble drevet her.
I tilknytting til brygga var det ryddet store områder med fiskeberg. Klippfiskbergene var i en årrekke en kjærkommen sesongarbeidsplass for spesielt kvinner og barn i nærområdet.

Flere fartøyer hørte etter hvert hjemme her og navnet ”Møre” ble mye benyttet. Den første ”Møre” (vel 70 fot) ble anskaffet i 1913. Både i denne og i skøyta ”Blomvåg” var Ragnvald Otterlei en av partseierne.
I 1954 ble en ny ”Møre” anskaffet. Denne var på 97 fot og nå var det Ragnvald sammen med sønnen Olav som sto som eiere. Til å begynne med ble det drevet snurping og tråling før ”Møre” i 1964 ble ombygd til ringnotsnurper.
I 1981 ble ”Møre” kondemnert og som så mange andre fartøyer fra vårt distrikt ble den senket på dypt vann i Halsafjorden.

Otterleifamilien tok imidlertid noen framsynte avgjørelser før ”Møre” ble satt under slep til sin våte grav: alt utstyr om bord ble møysommelig tatt ut av fartøyet og brakt inn i klippfiskbrygga. Her kan ettertiden virkelig få et innblikk i hvordan det var å drive kysten for noen årtier siden.

Brygga framstår i dag som et levende museum som representerer en lang og viktig periode for oss langs kysten.
Omvisningen i klippfiskbrygga ble godt ivaretatt både av Geir som av Olav Otterlei.

En vitebegjæring gjeng fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre stilte spørsmål om det meste som henger på alle vegger og under alle tak. Var ikke Geir Otterlei i nærheten for å gi svar, så var har ”far sjøl”, han Olav, alltid i nærheten.

Eirik Barman, formann i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, ga både virkelige blomster som verbale blomster som takk til Geir Otterlei for den opplevelsen gjestene hadde fått av møtet med familiemuseet på Skjerneset.
Etter omvisningen samlet hele delegasjonen seg i ”messa” for en kaffetår, før det for de aller fleste ble ferjetur tilbake til byen.


Jørgen Strand

Bilde av deltakerne Averøytur 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no