søndag, desember 17, 2017

Publisert: 29.10.13

Kristiansund og Nordmøre under Napoleonskrigene


Torsdag 31. oktober:

”Kristiansund og Nordmøre under Napoleonskrigene”  er den spennende tittel som historikeren Per Eilert Orten fra Aure har satt som tittel på foredraget som han holder hos ”skipsfartshistorikerne” under det åpne møtet torsdag 31. oktober.

I 1807 gjorde politiske forhold i Danmark / Norge at landet havnet på Napoleon sin side i krigen mot England. Dette fikk umiddelbart dramatiske konsekvenser for den norske skipsfarten som forut for dette hadde hatt glimrende tider. Glimrende tider og god økonomi hadde det også vært i Kristiansund.

Det ble tidlig klart at Kristiansund med sin gode havn og strategisk plassert i leia mellom det sønnenfjelske og nordenfjelske Norge var et hyperaktuelt krigsmål for britene. Med base i Kristiansund kunne de kontrollere all skipsfart  mellom Sør-Norge og Trøndelag / Nord-Norge.

Med aksept fra Kongen i København og også med økonomiske bidrag fra kjøpmenn og redere i Kristiansund ble forsvarsanlegg bygd opp, garnison ble etablert i byen og det var kystvern og mobilisering i bygdene på Nordmøre.

En optisk telegraf ble etablert mellom Vardetårnet i Kristiansund og Trondheim by– her skulle det kunne gis hurtig informasjon om det kom krigsskip inn leia.

Vi fårhøre nærmere om hvem som var pådrivere for opprustningen av forsvarsanleggeneog hva ”grasrota” bidro med.

En sommerdag i 1808 forsøkte to engelske krigsskip å ta byen. Innsatsen til garnisonen i Kristiansund – og kanskje spesielt aktiviteten til månedsløytnant Jacob Brechan og flåtebatteriet Neptunus - gjorde nok sitt til at etter korttid trakk engelskmennene seg tilbake, mens ”Indlandets Smaagutter fulgte dem langs Stranden og kastede Sten efter dem.”

Foredragsholderen kommer også inn på hvorledes den økonomiske og sosiale situasjonen utviklet seg i byen og i landkommunene de følgende år.

Som vanlig er møtet i lokalene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre i Loennechengården på Vågekaia.

Møteter åpent for alle og det er fri entré. Dørene åpnes klokken 18.30 mens programmet starter klokken 19.00.

Bildetekster

Et forsøk på visualisering av slaget på Kristiansunds Red 8. juli 1808, malt i anledning 100-årsmarkeringen.

Det gjøres oppmerksom på at maleriet inneholder faktafeil hva angår kanonutrustningen – flåtebatteriet hadde fem kanoner på hver side. Det er også antatt at flåtebatteriet hadde et gangspill for forhaling og en mast for signalisering. Disse detaljer framkommer ikke i maleriet.

(Kopi av maleri, utlånt fra NordmøreMuseum)


”Margaretha. De tvende Søstre” Briggen på 43 kl. ble bygget i Holmestrand i 1790. Etter at fartøyet ble innkjøpt til Kristiansund ble det i 1802 foretatt omfattende ombygginger av skipet.  Briggen "John"  Månedsløytnant Jacob Brechan, øverstkommanderende på flåtebatteriet ”Neptunus”. (Kopi av portrett fra Kristiansunds historie)  Skisse av fektningen i Kristiansund 8. juli 1808 med skuddretninger for involverte batterier.  (Original hos Norges Geografiske Oppmåling, kopi fra Kristiansunds historie)  Del av byprospekt over Kristiansund fra omkring 1800 med befestningen på Kirkelandet. (Kopi av tegning fra Kristiansunds historie)  Bautaen og kanonene på Innlandet  Et forsøk på visualisering av slaget på Kristiansunds red 8. juli 1808, malt i anledning 100-årsmarkeringen.  


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no