søndag, desember 17, 2017

Publisert: 01.09.13

Eksperimentell byggemetode (M/S Klaus Ås)

Fra NORDMØRSAVISA nr.7 / 29.08.2013


M/S "Klaus Ås" var forut for sin tid og fikk byggemetoden oppkalt etter seg.

M/S Klaus Ås ble bygget ved Mjosundet Båtbyggeri og overlevert i 1956 til partsrederiet Klaus Ås. Båtens vitale mål var 82 fot i lengde, 22,5 fot i bredde og en bruttotonnasje på 109 tonn. Klaus Ås var utstyrt med en 1955-modell motor på 220 hestekrefter fra Hjelset.

Tanken var å bygge båten for fiske med snurpenot på hekken, altså ringnot. Men erfarne fiskere mente båten var for stor til formålet og at tiden ikke var moden for slikt fiske i 1956. Derfor ble den ordnet for line og trålfiske mens den forøvrig var rigget for sildefiske med dorryer.

Ikke før i 1965 ble Klaus Ås rigget med kraftblokk og not på hekken. Klaus Ås var den første trebåten som var bygget med laminerte spant. Nytt var også at hud og garnering var tettet med limlister som var oppfrest og inndrevet, i stedet for tjæredrev. Siden garneringen var tett kom ikke vann og fiskeslo mellom hud og spant. På den måten ble slovannet samlet i en egen brønn og pumpet ut. Den såkalte «pumpelukten» var ikke til stede, og skroget holdt seg tørt da det gikk luftkanaler gjennom det.

Stjerne A

For verftseieren ved Mjosundet Båtbyggeri, Klaus Ås, ble det mye prøving og feiling med de forskjellige myndigheter for å få byggemåten godkjent. Imidlertid viser ettertiden at verftseierens tanker og ideer om å forbedre trebåtbyggingen var svært så vellykket. Mjosundet Båtbyggeri A/L sørget for å patentere denne byggemetoden: patent nr. 86440, natemetoden.
I dag også bare kalt «Klaus Ås’ byggemetode». Metoden ble definert som et stort fremskritt i måten å bygge trebåter på. Klaus Ås ble klasset i Det Norske Veritas med stjerne A, som eksperimentell.

Bereist

Klaus Ås drev fiske i Nordsjøen, i Barentshavet, på Finnmarkskysten samt tråling ved Svalbard. I 1972 ble båten forlenget med 22 fot til 104 fot og restaurert med nytt overbygg og innredet slik at forholdene for mannskapet ble bedre. Samtidig ble motoren skiftet ut med en Catepillar på 560 hk. I 1982 ble Klaus Ås solgt til Onny H. Ottesen i Båtsfjord.  Under et verkstedopphold i Båtsfjord noen år senere kom båten i brann som førte til totalhavari.

KLAUS ÅS: Foto fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap – Jenssensamlingen.
MS KLAUS ÅS - Våre skip.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no