søndag, desember 17, 2017

Publisert: 03.05.12

2012 Tillitsvalgte i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

Årsmøtevalgt:
Styret
Formann Thor Olav Olsen Gjenvalgt i 2011 for to år
Nestformann Jørgen Strand Gjenvalgt i 2011 for to år
Sekretær Svein Ludvigsen Valgt i 2012 for to år
Kasserer John Kleivset Gjenvalgt i 2012 for to år
Styremedlem Ole Sager Valgt i 2011 for to år

Vararepresentanter til styret
Vararepresentant: Åge Pedersen Gjenvalgt i 2012 for ett år :
Vararepresentant: Hans Jarle Larsen Gjenvalgt i 2012 for ett år

Valgkomite
Leder Asbjørn Hansen Gjenvalgt i 2012 for ett år
Medlem Arnfinn Herkedal Gjenvalgt i 2012 for ett år
Medlem Håkon Arnold Pettersen Valgt i 2012 for ett år
Vararepresentant Per Nesje Valgt i 2012 for ett år

Revisor og vararevisor
Revisor: Magne Grav Gjenvalgt i 2012 for ett år
Vararevisor: Kjell Laugtug Gjenvalgt i 2012 for ett år

Komite for møteforberedelser
Asbjørn Hansen Gjenvalgt i 2012 for ett år
Arnfinn Herkedal Gjenvalgt i 2012 for ett år
Håkon Arnold Pettersen Gjenvalgt i 2012 for ett år

Oppnevnt av styret:
Prosjektgruppe Temahefte 2013
Jørgen Strand Leder
Svein Ludvigsen Medlem
Ole Sager Medlem

Prosjektgruppe for Temahefte 2014
Jørgen Strand Leder
Thor Olav Olsen Medlem
Ole Sager Medlem

Nettredaktør
John Kleivset

Nettutvalg:
Styrets øvrige medlemmer:
Thor Olav Olsen, Jørgen Strand, Svein Ludvigsen, Ole Sager

Hovedstyret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (fram til 3.juni 2012)
Hovedstyremedlem: Thor Olav Olsen
Personlig vararepresentant Ole Sager

Innstillinger til Generalforsamlingen i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap som avholdes i Farsund 3. juni 2012
Forslag på hovedstyrerepresentant Thor Olav Olsen
Forslag på personlig vararepresentant Jørgen Strand

Styret valgt i 2012. Fra venstre: John Kleivset, Jørgen Strand, Thor Olav Olsen, Ole Sager, Svein Ludvigsen. 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no