søndag, desember 17, 2017

Publisert: 15.10.12

Nesten sprengt i filler (D/S - M/S Knoll)

Fra NORDMØRSAVISA nr. 9/2012 - oktober 2012:

Nesten sprengt i filler

Før Ole T. Flakke i Kristiansund fikk hånd på DS Knoll hadde skipet nesten blitt sprengt i filler 9. april 1945.

Knoll var bygg nummer 167 ved Trondhjems Mekaniske Værksted. Da som dampskipet Fager og levert i april 1916 til første eier Nilsen, Nyquist & Co. DS AS i Kristiania. Fager var bygget som et «general cargo ship». Nybygget var på 1121 brt., 656 nrt. og 1885 tdw., og hadde en lengde på 226,2 fot, bredde på 36,4 fot og en dybde på 16,8 fot.

Opprinnelig var skipet utrustet med en 3-sylindret dampmaskin på 649 ihk., som ga skipet en fart på 9 knop. Fager ble om målt både i 1922 og 1924. I 1925 ble hjemmehavn endret til Oslo hvor det hadde ulike eiere fram til 1956 da det kom til Kristiansund. Oslorederiene var DS AS Akabahra fra 1933, AS Mirva fra 1936 og året etter til AS Salvesens Rederi.

Flyangrep

Navnet Knoll som vi fra vårt distrikt kjenner så godt, fikk skipet i 1938. Under 2. verdenskrig ble Knoll disponert av Nortraship, og fartøyet var utsatt for mange spennende opplevelser i krigsårene.

26. mars 1941 1,8 nautiske mil vest for Lundy Island sørvest i Englands ble Knoll angrepet av to tyske fly. Da skipet etter angrepet tok inn vann forut, bestemte kapteinen at fartøyet skulle settes på land på Lundy Island. Her ble skipet midlertidig tettet og tre dager senere ble Knoll slept til Swansea for reparasjon.

Sprengt i brann

9.april 1945 lå Knoll i Bari, som er nesten nede på den Italienske hæl. Da eksploderte ammunisjonsskipet Charles Henderson under lossing. Det ble store skader på havnen og tre andre skip inkludert Knoll, kom i brann.

Knoll hadde forrommet fult av bomber og begynte å brenne. Rommene ble da fylt med vann og hele overbygget og lugarområdet ble helt utbrent. Knoll ble senere hevet og reparert. Med mannskap, militære vakter og italienske havnearbeidere ble 321 drept og nesten 1600 mennesker såret.

I november 1947 ble Knoll kjøpt av DS AS Gudvin i Oslo. I september 1956 ble Knoll innkjøpt til Kristiansund av AS Rena Bruk & Ole T. Flakke. I januar 1958 ble skipet overført til Flakkes Rederi AS.

I mai 1958 ble den gamle dampmaskinen byttet ut med en 1944-modell 4T 6-sylindret MAN på 1200 bhk. Etter at det gikk dårlig med virksomheten til Ole T. Flakke overtok Kristiansund og Nordmøre Forretningsbank skipet i mars 1960.

Havsnød og grunnstøting

I januar 1961 ble skipet kjøpt av Partsrederiet Jens Hatland & Kaspar Nilsen i Egersund. Nå ble skipet omdøpt til Ramsnes. I februar 1962 ble Ramsnes brannskadet midtskips under dokking i Haugesund. I oktober 1968 kom skipet i havsnød på reise fra Arkhangelsk til Antwerpen med trelast, og det ble slept inn til Vardø med vann i maskinrommet. På en ny trelasttur fra Hvitehavet til Shoreham grunnstøtte Ramsnes 21.september 1971 i Bessakersundet. Etter besiktigelse i Haugesund ble skipet kondemnert. 15. mars 1972 ankom tidligere Knoll Rotterdam for hugging, og dermed var skipet historie etter 56 år på havet.

NESTEN I LUFTEN: Ved havn i Italia i 1945 ble DS Knoll nesten sprengt i luften da et ammunisjonsskip i nærheten eksploderte. (Foto: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, Jenssen-samlingen.)
S KNOLL.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no