torsdag, desember 14, 2017

Publisert: 28.04.12

2007 Nordmørsskip i trampfart

Kjære leser

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap – Nordmøre har etter hvert skapt en kulturtradisjon på Nordmøre med sin temakalender som i år kommer i sin fjerde utgave.

Med årets tema beveger vi oss gjerne ut i internasjonalt farvann. Vi presenterer et knippe av skip som med Nordmøre som base går i trampfart. Med skipsmeglere som viktige samarbeidspartner for rederne, dirigeres skipene til havner der det er etterspørsel etter tonnasje. Norges store produksjon av fisk skal ut på verdensmarkedet. Produsenter, gjerne nord i landet, skal få både saltfisk og tørrfisk sydover. Noen av våre skip losser i Bergen og lar linjeskipene overta transporten av iset fisk til England, mens andre fortsetter inn i Østersjøen eller går gjennom Den engelske kanal. På 1950-tallet fant man en gryende møbelproduksjon i sunnmørske fjordarmer som skulle ut til et folk i stadig flere nybygde borettslagsleiligheter. I Finnmark var fylket ennå preget av krigens hendinger og gjenoppbyggingen krevde tilførsel av bygningsmaterialer. Flere av nordmørsskipene hadde også ”faste” turer fra Arkhangelsk med trelast for det europeiske markedet.

Skipene vi har valgt å vise i årets temakalender gir et lite tverrsnitt av de mange skip som gikk i trampfart. Tidsepoken vil også gi et lite inntrykk av utviklingen og spesialiseringen av transporten til sjøs.

Skipene vi presenterer kom til Nordmøre på 1950-tallet og oppover. Skipsfartshistorisk spenner utviklingen av fartøyene over en periode på 60 år fra ”Knoll” og ”Lilly 1” bygget i 1916 til ”Kjønnø” / ”Dragsnes” bygget i 1976.

Skal du være med på trampfart må du komme deg opp landgangen. Vi letter anker når det siste ”hivet” er om bord. Er målet for turen Hamburg må du kanskje smøre deg med tålmodighet - vi skal muligens laste i Bremanger først. God tur!

Med hilsen
Prosjektgruppa for ”Kalender 2007”
Ole Sager Jørgen Strand

2007 Trampfart 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no