tirsdag, desember 12, 2017

Publisert: 24.05.12

Backers siste skip (M/S Bredø)

Fra NORDMØRSAVISA nr. 5/2012 - 24.5.2012:

Backers siste skip

Det siste skipet i Backers rederi forliste utenfor Colombia. Det gikk bra med besetningen.

Bredø ble bygget i Hamburg i 1953. Skipets første navn var «Margaret C. Ertel». Den var bygget som raised quarterdecker med brønn forut, og rom for passasjerer i mastehuset midtskips. Skipet gikk visstnok i fart på Middelhavet som kombinert laste- og passasjerskip. Kapteinens bekvemmeligheter strakk seg over hele fronten på quarterdekket. Her var sovelugar, kombinert dagrom, kontor, spisesalong og en røke- og passasjersalong.

Passasjerområdet ble senere bygget om for å huse dieselaggregater til vinsjene. Når dette skjedde er usikkert. Skipet ble i 1957 forlenget med 51 fot. Margaret C. Ertel hadde opprinnelig en lengde på 64,6 meter og ble forlenget til 80,5 meter.

I 1963 ble skipet innkjøpt av Oslorederiet Lars Rej Johansen og fikk navnet Joruna. Backers Rederi A/S i Kristiansund kjøpte Joruna i mars 1967 for 120.000 pund. Først i 1968 ble det omdøpt til Bredø.

Backers rederi har drevet med både trålerdrift og ordinær rederidrift. Trålerdriften tok slutt på midten av 1950-tallet da Nordhav 4 og Nordhav 5 ble solgt til Kosmos og Anders Jahre i Sandefjord, og derfra ut av landet. Mange vil nok kjenne igjen navn som Bjogna, Tustna, Bremsnes, Blåna og mange flere som Backers Rederi eide.

Fast i isen

Hos Backer seilte Bredø for det meste på timecharter for det svenske rederiet Thunbolaget. Så lenge Vänern var isfri gikk skipet fra Otterbäcken med malm til Riga og oftest med pottaske som returlast.

I 1967 var Bredø det siste skipet ut av Vänern og måtte da ha hjelp av isbryter for å komme ut i åpent farvann. Om vinteren gikk den i Nordsjøfart og på Middelhavet. Ofte med smørolje fra Livorno i Italia til Tunis.

I juli 1972 var det slutt på Backers rederidrift da Bredø ble solgt til Bahamas. I juni 1981 forliste skipet som nå het Bredal utenfor Barranquilla i Colombia. Hele besetningen ble reddet. I løpet av 1984 skal Bredal ha blitt hugget.

BREDØ: Backerrederiets siste skip fraktet malm og pottaske mellom Sverige og Latvia. (Foto: Per Alsaker, Bergen)
BREDØ.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no