torsdag, desember 14, 2017

Publisert: 30.04.12

2009 Ekspedisjonsfartøyene på Lofoten og Finnmarken

Kjære leser
Du sitter nå med nr. 6 i rekken av temakalenderne som er utgitt av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.
Denne gangen setter vi søkelyset på ekspedisjonsfartøyene som gikk på Lofoten og Finnmarken. Det første ekspedisjonsfartøyet gikk fra Kristiansund i 1793. Dette var utrustet av skipper Christen Hansen og hadde som mål å foreta oppkjøp av fisk fra Lofoten. Bakgrunnen var enkel: det var ikke tilstekkelig råstofftilgang fra fiskeriene på Nordmøre til å dekke etterspørselen etter klippfisk.
Tre år senere hadde hele 23 jekter fra Kristiansund funnet veien nordover. Det var i sterk grad klippfiskeksportører selv som eide båtene og som finansierte turene.
100 år senere deltok det oppkjøpsfartøyer fra det meste av vestlandskysten og opp mot 700 fartøyer var i sving. Rundt 200 av fartøyene hadde sin base i Kristiansund eller det nærliggende distriktet. Nå var fartøyene for det alt vesentligste eid av skipperne selv eller av små partsrederier. Torskefisket i Lofoten på ettervinteren og våren og vårfisket på Finnmarken var målet for oppkjøpsfartøyene. Fisken kunne komme saltet til Nordmøre for å bli tørket her nede eller man ordnet seg med tørkeplasser i Nord-Norge og den ferdige klippfisk kom til eksportørene i Kristiansund.
Begrepet slofarten hadde sitt utgangspunkt i at til å begynne med ble fisken kjøpt som rundfisk og det var oppkjøperne med sitt mannskap som måtte renske fisken og ta bort avfallet før fisken gikk til salting. Fra rundt 1920 måtte fiskerne selv sløye og flekke fisken før salg – men begrepet slofart slapp likevel ikke taket.
Det finnes noen få tilbake av de fartøyene som med Kristiansund og Nordmøre som base gikk i slofart. Er du på ”Tall ships’ Races”, på ”Nordsteam” eller på en veteranbåtfestival, kan du nok komme til å oppleve å se et av fartøyene som du finner i årets temakalender - et fartøy som for kanskje for 100 år siden fikk den ære av å ligge pyntet i storbøya som nordmørshovedstadens flaggskip på 17. mai.

Jørgen Strand

2009 Ekspedisjonsfartøyene på Lofoten og Finnmarken 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no