tirsdag, desember 12, 2017

Publisert: 29.04.12

2009 KLASSESETT FOR BARNE- OG UNGDOMSSKOLER


Som en delaktivitet knyttet til utstillingen ”Fjordafarten på Nordmøre”som foreningen satte opp i Bystyresalen i Kristiansund høsten 2009, tok samtidig styret initiativet til å trykke opp et klassesett egnet som undervisningsmateriale i samfunnsfag.

Heftet ble på 28 sider og er et særtrykk av våre temakalendere fra 2004 (Fjordabåtene) og 2008 (Dampskipsekspedisjonene).

Foreningen har alltid hatt annonser i våre temakalendere / temahefter. Annonsene som var vist i de to temakalenderne ble ikke trykket i dette særtrykket.

Klassesett – 49 pakker a 30 hefter – ble gitt vederlagsfritt til samtlige barne- og ungdomsskoler på Nordmøre (ex. Rindal).

KLASSESETT for barne og ungdomsskolene 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no