tirsdag, desember 12, 2017

Publisert: 02.05.12

2011 Forlis

Kjære leser:

Årets temahefte – det åttende i rekken – setter fokus på skip fra Kristiansund og det nærliggende distrikt som har lidd forlis.
I temaheftet får du historier fra fiske og fangst, bl. a. historier fra ishavsskutenes kamp mot skruisen til utflaggede ”Kippernes” som synker utenfor Chile. Den tradisjonelle fraktefarten er også representert med såvel kjente som ukjente skip. Her er også beretninger om krigsforlis fra begge verdenskrigene.
Ulykker til sjøs har gjort at sikkerheten for skip og mannskaper har hatt en positiv utvikling gjennom alle år.
Allerede før 1850 hadde Kristiansund fått sin private navigasjonsskole og fra 1859 ble det offentlig sjømannsskole i Kristiansund.
I 1947 måtte 271 kyr bøte med livet når d/s ”Goma” forliste på tur mot Gdansk i Polen. Kanskje var dette et av momentene som gjorte at Ernst W. Schramm, rektor ved Kristiansund N. Offentlige Sjømannsskole, i 1950 ga ut sin ”bibel” på 500 sider: ”Lasting og lossing. Stuing, fordeling og bevaring av lasten om bord, skipspapirer m.v.”. Skipsfartsdepartementet ga tillatelse til at boken kunne brukes i faget lastelære på sjømannsskolene.
Det går noen tiår. Nyttårsaften 1983 meddeler lokalavisen ”Romsdalsposten” at årets navn på Nordmøre er fem dykkere fra Kristiansund Dykkerklubb. Hvorfor? Jo, dykkerne hadde – etter forliset av m/s ”Raunefjord” ved Stad i august samme år – tatt seg ned til og inn i vraket av ”Raunefjord” for deretter å bringe to av de omkomne opp. Når ungdommene dukket ned til ”Raunefjord”, satt det offentlige sjøfarts-Norge passive på land og toet sine hender.
I dag er en av de fem dykkerne - Eirik Barman - formann i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.
Vi håper du som leser kan finne interesse i også denne delen av skips- og sjøfartshistorien.

Prosjektgruppa for Temahefte 2011
Jørgen Strand    Thor Olav Olsen    Ole Sager
prosjektleder

2011 Forlis 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no