tirsdag, desember 12, 2017

Publisert: 11.04.13

Årsmøtet gikk etter planen

Årsmøtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre gikk som planlagt av stabelen torsdag 11. april kl. 19:00.

Det møtte 26 betalende medlemmer som ble presentert for de vanlige årsmøtesakene med beretning, regnskap, budsjett og valg.

To styrerepresentanter hadde valgt ikke å ta gjenvalg, og dette var nå tidligere formann Thor Olav Olsen og tidligere styremedlem Ole Sager.

Hans Jarle Larsen delte på vegne av styret ut en blomsterbukett til avtroppende formann og uttrykte noen velvalgte ord som takk for innsatsen. Vi takker også Ole Sager for innsatsen han har gjort i sitt styreverv.

Etter at styret har konstituert seg er sammensetningen slik: Som ny formann Jørgen Strand, nestformann Åge Pedersen, sekretær Svein S. Ludvigsen, kasserer Per Nesje og styremedlem John Kleivset. Vararepresentanter: Hans Jarle Larsen og Gunnar Gundersen.

Kjøkkenkomiteen stod som vanlig for utmerket kaffe og rydding etter at vi alle hadde avsluttet årsmøtet med en god fiskesuppe med brød til levert av Sjøstjerna.

Årsmøtefotograf var Åge Pedersen.Thor Olav Olsen (til venstre) takker av som formann, og overleverer formannens klubbe til sin etterfølger Jørgen Strand. Overrekkelsen ble gjort foran veggen hvor vi presenterer våre støttespillere.  Sekretær og årsmøtets referent Svein S. Ludvigsen holder styr på papirene.   På vegne av styret overrakte Hans Jarle Larsen en velfortjent blomsterbukett til avtroppende formann Thor Olav Olsen.  Med noen velvalgte ord takket den avtroppende formannen for seg.  Etter årsmøtet ble det servert god fiskesuppe levert av Sjøstjerna.  Folk koste seg og praten gikk livlig rundt bordene. En skylder å gjøre oppmerksom på at det ble servert alkoholfritt øl, til den som ønsket det.  Formannsskifte  


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no