søndag, desember 17, 2017

Publisert: 27.04.12

2005 Fraktefart på nordmørskysten og i fjordene

Kjære leser

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap – Nordmøre kommer for 2. år på rad med sin temakalender – en temakalender som blir viet ulike deler av kystkulturen på Nordmøre.

Årets tema er fraktefart på nordmørskysten og i fjordene.

I dag presenterer hurtigruta seg som ”Riksvei nr. 1”. Bakover i tiden har sjøen vært veien for folket i vårt distrikt. I de aller fleste kommuner var det jekteiere som dro på årlig handelsferd til Bergen. Utvikling av dampskipsruter langs kysten endret etter hvert dette mønsteret.

Parallelt med utviklingen av så vel sjøveis som landveis kommunikasjon skapte bl.a. det moderne begrepet ”nisjeprodukter” behovet for en lokal fraktefart.
Her kan vi nevne at sildefisket skapte behov for tønner, veiutbyggingen skapte behov for grus og 2.verdenskrig skapte behov for tilførsel av støpesand til den nedbrente Kristiansund.

Ut over dette var det foretak på Nordmøre som nyttet fraktefart-karene i sin egen næringsvirksomhet.

I årets utgave av vår temakalender prøver vi å gi et lite innblikk av den lokale fraktefarten.

De fleste av bildene som vi viser i årets temakalender er amatørbilder tatt av fartøyeierne eller deres familiemedlemmer. Noen av fotoene er også meget gamle og som nok ikke inneholder den kvalitet som dagens digitale løsninger kan gi. Likevel; god reise langs kysten og inn i fjordarmene!


Med hilsen
Prosjektgruppa for ”Kalender 2005”
Jørgen Strand          Ole Sager

2005 Fraktefart 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no