tirsdag, desember 12, 2017

Publisert: 19.10.12

Første åpne møte i nye lokaler - en suksess!

Så var torsdagen kommet..., den nest siste i måneden, og det var duket for vårt aller første 'Åpent Møte' i vårt nye lokale i Loennechengården.

 

Til dette møtet hadde vi forespurt adm.dir. Alf Dahl ved Vestbase AS om han kunne tenke seg å foredra om basens historie, dagens status og litt om framtiden for aktivitetene i Norskehavet, og dermed for forsyningsbasen Vestbase.

De nye møtelokalene våre fungerte utmerket, og i den store møtesalen var det fine forhold både med tanke på lys, lyd og bildevisning på storskjerm.

Lokalene er store, så oppvarming vil kanskje bli en utfordring utover vinteren. Dette søker vi selvsagt å ligge i forkant av, og ser ikke dette som noe problem.

Vi var litt spent på hvor mye støy det kom til å bli fra trafikken like utenfor dørene, men vi må bare konstatere at denne støykilden framstod som relativ lav, og glad er vi for det.

For at vi skulle få godkjenning som forsamlingslokale, fikk vi krav fra kommunen om å bygge handikap-toalett, noe som nå er på plass.

Dette ligger i tilknytning til det nye store biblioteket, som har fått godt med hylleplass.

Fra kjøkkenavdelingen fikk vi bekreftet at det var svært fornøyd med løsningene, og at de var glade for den gode benkplassen de har fått..., en plass som viste seg høyst nødvendig under arrangement såpass stort som et 'Åpent Møte'.

Kontor og kontorteknisk utstyr er plassert i bakkant av kjøkkenet, mot utgang på baksiden.

I det store og hele ser det nå ut til at vårt nye møtested fungerer som ønsket, og vi ser fram til mange trivelige samlinger i årene som kommer.

Vi takker adm. dir. Alf Dahl for et særdeles interessant fordrag, hvor han konstaterte en svært lys framtid for oljeindustrien i Kristiansund. Som eksempel kan nevnes at Njord, som egentlig skulle stenges ned nå i 2012/13..., har fått en utvidet levetid med 20 nye år. 

Vi er jo vel vante med Statoil og Shell, men nå kan en tredje stor aktør komme på banen med en forhåpentligvius egen utbygging av Maria-feltet ute på Haltenbanken.

Dette dreier seg om det tyske selskapet Wintershall. Håpet er at de kommer med en installasjon som kan gi betydelige ringvirkninger for Vestbase med sine nær 60 bedrifter som leietakere.Det var litt over 40 tilhørere på første Åpent Møte i nye lokaler  Kaffe og vaffler ble som seg hør og bør satt fram, og det nye biblioteket kom opp som en naturlig plass  Det nye biblioteket har fått godt med hylleplass og har blitt lyst og trivelig  Her har adm. dir. Alf Dahl startet sitt foredrag om Vestbase. Fotografen satt helt ved bakveggen, og synes lys og lydforhold var helt optimale  I formannens fravær gjorde nestformann Jørgen en solid jobb, og her deles et maleri av BORGENES ut til foredragsholder som takk for innsatsen  Her ser vi kassene/bakveggen til det som danner veggene i våre nye vindusutstillinger  Et lyst og stort nok lokale  Over inngangen til biblioteket sees et originalt rederiflagg fra Th. Øverland AS  Inne i biblioteket står bord og stoler hvor man kan sette seg ned med gode bøker. Her blir nok de framtidige styremøtene holdt 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no