tirsdag, desember 12, 2017

Publisert: 07.06.12

Tillitsvalgte sentralt.

To kristiansundere i tillitsmannsapparatet til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Under generalforsamlingen til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap som ble avholdt i Farsund i helga, ble Thor Olav Olsen gjenvalgt som hovedstyremedlem.

Jørgen Strand tiltrådte som medlem av valgkomiteen.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har om lag 1.600 medlemmer. I paraplyorganisasjonen er det sju lokale foreninger, herunder en på Nordmøre og en i Ålesund.

Under årets årsmøtearrangement ble det gitt stor honnør på det nye nettstedet; skipshistorisk.no, som lokalforeningen på Nordmøre står bak. Det var lokalstyrerepresentant John Kleivset som lørdag ettermiddag presenterte nettstedet for årsmøtedelegatene.

 Jørgen Strand (til venstre) og Thor Olav Olsen  Forrest til venstre ser vi Per Nesje, Nordmøre, i rad nr to (i lys blå skjorte) utflyttet smølaværing Kristoffer Eckhoff med Magne Grav, Nordmøre, ved hans venstre side. Foto: John Kleivset 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no