søndag, desember 17, 2017

Publisert: 14.05.12

Eide dampskipskaiDe fleste av kaiene i Eide ble bygget i en kombinasjon av steinkai med trekai ytterst. Når det gjelder kaia på Eide som er avbildet, er det ikke tvil om at her er langgrunt. Her ser vi en lang ”trebru” som fører ut til selve kaia. Det er nok tjærebredde stokker slått ned i sjøbunnen som utgjør sikkerheten i konstruksjonen.

Utvikling av dampskipsrutene førte også til forbedringer av posten. Kværnes og Grip Dampskibsselskab startet opp med ”Kværnes” i 1895. Allerede sommeren 1895 ble det etablert poståpneri på Kjøl mens det året etter ble et poståpneri på Storlandet.

På Sørstrand i Eide ser vi at det etableres et aksjeselskap for å drifte dampskipskaien. Den 18. november 1897 blir følgende erklæring fra Martinus Thoresen Strand tinglyst:
”Som Eier paa Gaarden Strand brugs no 2 af Eide Herred, erklærer jeg herved at Aktieeierne af Sørstrands Dampskibskai har af mig erholdt Tillatelse at legge over min Eiendom en Vei i fra Bygdeveien til Havnebugten samt Kai med Pakhustomt. Som Vederlag for den omhandlende Vei, Kai med Pakhustomt erlegges en aarlig Afgift 5 –fem- Kroner der forfalder til betaling hver 18de november…..”
Kaien kom, ”dampen” kom også, meieri ble etablert, det var handelsmann og grendaskole – men poståpneri fikk ikke Sørstrand før i 1932.

I dag – godt over 50 år etter at ”dampen” for siste gang bakket ut fra kaia på Sørstrand – er følgende situasjonen:
kaia er delvis borte, ”dampen” er borte og meieriet, handelsmannen, skolen og posten er også borte.
Men veien til ”Havnebugten” skal kanskje likevel bli til glede for bygdefolket. I 2008 ble det gjort forsøk med å etablere Strand Småbåthavn. Man er ikke kommet i mål med prosjektet, med man kom likevel så langt at det vesentligste av den gamle dampskipskaia ble revet.

Buskenes i Eide, som i 1920 hadde anløp av Svanvikruta ”tirsdag, torsdag og lørdag paa ut- og indgaaende”, fikk sitt poståpneri i 1923.


Eide dampskipskai (Originalfoto tilhører Liv Ertesvog, Oslo, utlånt av Eide kommune)  EIDE Dampskipskaia 28 juni 2008 (Foto Jørgen Strand) 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no