X

Svein Monsø: Sterkoderanlegget – omstilling fra verft til industripark

25.januar - kl.19.00 - 21.30
Dale Industripark. Arkivfoto Umoe Eiendom.jpg Fra Dale Industripark. Arkivfoto Umoe Eiendom.jpg Fra en av hallene ved Dale Industripark. Arkivfoto Umoe Eiendom.jpg Dronefoto av Per Kvalvik. Bilde nr. 2.jpg Dronefoto av Per Kvalvik. Bilde nr. 4.jpg

Svein Monsø, daglig leder i Umoe Sterkoder AS, er kveldens foredragsholder.

Kristiansunderne kjenner Storvik og Sterkoder som de store industriarbeidsplassene i Kristiansund. Etter Storvikkonkursen i 1981 kjøpte Sterkoder Mek. Verksted A/S Storvikanlegget på Dale og drev dette i noen år. Sterkoder plukket også inn de aller best kvalifiserte blant de tidligere ansatte hos Storvik. Gjennom russertrålerprosjektet skapte ”nye Sterkoder” stor aktivitet i byen.

I februar 1991 kjøpte Jens Ulltveit-Moe Sterkoder og drev skipsbygging fram til 2003, da hele denne virksomheten ble avviklet.

Selskapet ble lagt inn under Umoe Eiendom og tre personer, med Ingvar Stølan som leder, ble igjen i selskapet for å forvalte de betydelige eiendommer og anlegg som lå i selskapet.

Ingvar Stølan ble avløst av Svein Monsø for 11 år siden.

Melkvika (Sterkoder) har i 17 år vært leid av Aibel og denne avtalen går frem til 2020. Dale Industripark (Storvik) har i 15 år blitt utviklet for leietakere med virksomheter rettet mot offshore service.

Møtet i ”skipsfartshistorisk” vil omhandle utvikling og drift de siste 11 årene og tanker om fremtiden.

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.